divendres, 19 de maig del 2023

Diversitat cultural

 Avui és el dia de la diversitat cultural i a l'escola podem presumir de tenir una fantàstica diversitat que ens enriqueix cada dia. I hem volgut representar-la gràficament mitjançant pintures de color que representen cada continent i la unió de totes en un sol producte final.

Tots sumem i tots fem que el producte sigui més complet!